La 27 aprilie 2022, în ziua când Republica Moldova își celebrează Drapelul de Stat și Stema de Stat, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, și-a desfășurat lucrările cel de Al XVI-lea Simpozion de Heraldică, la care au participat pe viu și în regim online circa 30 de persoane. Organizat tradițional de Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore”, în parteneriat cu Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova și Muzeul Național de Istorie a Moldovei, de această dată simpozionul a fost dedicat aniversării a 30-a de la instituirea sistemului național de distincții de stat al Republicii Moldova.

Participanții au fost salutați din partea instituției prezidențiale de către doamna membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Mariana Șlapac, președintele Comisiei Naționale de Heraldică, și de domnul dr. hab. Eugen Sava, directorul general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

În cadrul lucrărilor au fost prezentate șapte comunicări științifice, patru vorbitori reprezentând Republica Moldova și trei România. Primele două, în conformitate cu scopul științific al simpozionului din acest an, s-au referit la subiecte de faleristică, ceilalți vorbitori abordând subiecte atingătoare de heraldică, sigilografie și de biografia unor personalități din domeniul științei și artei heraldice.

Au fost ținute următoarele comunicări:

1. Dr. Silviu TABAC (Aparatul Președintelui Republicii Moldova), Ordinele Republicii Moldova instituite în anii 1994-2004: „Gloria Muncii”, „Recunoștința Patriei”, „Ordinul de Onoare”, „Credință Patriei”;

2. Dr. SZEKERES Attila István (Asociația de Heraldică și Vexilologie din Transilvania, Sfântu Gheorghe), Ornatul Ordinului „Sfântul Ștefan” al Ungariei la Sibiu;

3. Dr. Ana BOLDUREANU (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Plumburi medievale din secolele XV-XVI descoperite recent la Orheiul Vechi;

4. Drăgan-George BASARABĂ (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Un vlăstar ilegitim al familiei de Saxa-Coburg-Saalfeld născut pe pământ românesc – baronul Friedrich de Rohmann;

5. Alexandru MOLCOSEAN (Institutul de Istorie, Chișinău), Sigilii ale instituțiilor de partid din RASS Moldovenească (1926-1934);

6. Dr. Tudor-Radu TIRON (Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române), Academicianul Dan Berindei (1923-2021) – un genealogist în slujba heraldicii românești;

7. Angela FURTUNĂ (Aparatul Președintelui Republicii Moldova), Iurie Caminschi (1961-2020) – primul pictor-heraldist oficial al Republicii Moldova.

În continuare, scriitorul și traducătorul Emilian GALAICU-PĂUN a prezentat cele două cărți de istorie simbolică, apărute recent la editura „Cartier” din Chișinău:

– Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu Occidental, ediția a II-a, revăzută, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Chișinău: Cartier, 2022, 429 p., (Cartier istoric);

– Michel Pastoureau, Regele ucis de-un porc. O moarte infamă la originea emblemelor Franței, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Chișinău: Cartier, 2022, 207 p., (Cartier istoric).

La sfârșitul lucrărilor, ghidați de doamna Ana Boldureanu, participanții prezenți în sala de conferințe au avut ocazia să viziteze Expoziția „Tricolorul – Simbol al Demnității”, organizată de muzeul-gazdă cu prilejul zilei comemorative de 27 aprilie.

Comunicările simpozionului vor fi publicate în anuarul „Heraldica Moldaviae”.

Al XVI-lea Simpozion de Heraldică, Chișinău, 27 aprilie 2022