La 5 decembrie 2020, Comisia Naţională de Heraldică aniversează 25 de ani de la instituire.

În anul 1995, pe lângă Sectorul asistenţă protocolară al Secretariatului Preşedintelui Republicii Moldova, s-a organizat un grup de iniţiativă, constituit din Nicolae Schiţco, Vladimir Mischevca, Constantin Bogatov, Silviu Andrieş-Tabac, care a elaborat mai multe variante de proiecte ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Heraldică.

La 5 decembrie 1995, Preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur semnează decretul care prevedea instituirea Comisiei Naţionale de Heraldică.

Din momentul creării CNH, preocuparea principală a acesteia au constituit-o heraldica teritorială, heraldica corporativă, faleristica, stemele şi drapelele raioanelor, oraşelor şi satelor fiind tratate prioritar. În afara respectării canoanelor universale ale ştiinţei şi artei heraldice, CNH a stabilit şi anumite norme naţionale pentru elaborarea stemelor teritoriale, ţinând cont de tradiţia istorică, realitatea obiectivă şi diviziunea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Prin Decizia CNH nr. 268-V.01 din 1 decembrie 2020 au fost decoraţi cu distincţia corporativă a Comisiei Naţionale de Heraldică, Crucea „Meritul Heraldic”:

 1. Michel Pastoureau
 2. Dan Berindei
 3. Ștefan S. Gorovei
 4. Vladimir Mischevca
 5. Constantin Bogatov
 6. Simion Odainic
 7. Silviu Tabac
 8. Nicolae Schițco
 9. Constantin Ciobanu
 10. Alexei Colîbneac
 11. Vladimir Bogdan
 12. Nicolae Răileanu
 13. Mariana Șlapac
 14. Ana Boldureanu
 15. Varvara Buzilă
 16. Lilia Bolocan
 17. Sergius Ciocanu
 18. Iurie Caminschi, post-mortem
 19. Corneliu Popovici
 20. Antonina Berzoi
 21. Aurelia Cornețchi
 22. Emilian Galaicu-Păun
 23. Valeriu Oprea
 24. Petru Costin
 25. Daniel Racoviță
 26. Cătălina Opaschi
 27. Alin Ciupală
 28. Tudor-Radu Tiron
 29. Sorin Iftimi
 30. Ana-Felicia Diaconu
 31. Attila István Szekeres
 32. Lucian-Valeriu Lefter
Aniversarea a XXV-a a Comisiei Naționale de Heraldică