• Heraldică
  • Heraldică națională
   • Stema de Stat
   • Drapelul de Stat
   • Imnul de Stat
   • Sigiliul de Stat
   • Pavilionul de Stat
   • Drapelul civil
   • Pavilionul civil
   • Drapelul de război
   • Pavilionul de război
   • Drapelul de luptă
   • Culorile naționale
   • Însemnele de apartenență statală pe transportul internațional
   • Emblemele naționale oficiale complementare (floristice, zoomorfe, avimorfe, monumentale etc.)
   • Emblemele naționale oficiale cu caracter economic sau comercial (mărci, semne, branduri etc.)
   • Semnele monedei naționale
   • Abrevierile și codurile oficiale internaționale ale denumirii statului
   • Stindardul Președintelui Republicii Moldova
   • Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova
   • Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova
   • Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova
  • Heraldică teritorială
   • Heraldică teritorială districtuală
    • Unități administrativ-teritoriale cu statut special
    • Județe
    • Raioane plase
   • Heraldică teritorială urbană
    • Municipii
    • Orașe
    • Sectoare
   • Heraldică teritorială rurală
    • Comune
    • Sate
  • Heraldică corporativă
   • Organele administrației publice generale
    • Autoritățile publice naționale
     • Președintele Republicii
     • Parlamentul
     • Guvernul
    • Autoritățile publice locale
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul al doilea (ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, autorităților municipiului Chișinău, autorităților municipiilor de rangul I, autorităților regionale, zonale, județene, raionale etc.)
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul întâi (sătești, comunale, orășenești, municipale ale municipiilor de rangul II etc.)
    • Autorități însărcinate cu realizarea politicii electorale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Autorități însărcinate cu politica externă
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații militare și paramilitare, specializate în apărare, ordine și securitate publică
    • Forțele Armate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Poliția și alte organe statale însărcinate cu menținerea ordinii publice, documentarea populației, reprimarea infracțiunilor, paza, asigurarea protecției civile și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organele statale ale securității naționale, securității economice și ale integrității
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organe non-statale în domeniul apărării, investigațiilor, ordinii și securității publice și private
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul justiției, asigurării drepturilor omului și cetățeanului
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații ecleziastice și religioase
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații politice
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații economice
    • Agricultură, silvicultură, piscicultură, bogății naturale, mediu; industrii extractive și prelucrătoare; industria alimentară
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Industrii urbane, meșteșuguri, energetică, inginerie, mașini, electronică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Infrastructură: comunicații, transporturi, construcții, curățenie și salubritate, amenajarea teritoriului, reparații, servicii comunale și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Comerț (cu ridicata și amănuntul, depozite, tranzacții imobiliare, licitații), consum
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Finanțe, asigurări, audit, fiscalitate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Proprietate intelectuală
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul sănătății și asistenței sociale
    • Medicină umană și farmaceutică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Asistență socială
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Veterinărie
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul educației și cercetării
    • Educație (preșcolară, primară, secundară, superioară, universitară și post-universitară)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Cercetare
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul culturii, artelor, activităților de recreere și agrement
    • Arte profesioniste și meșteșuguri artistice (creație, difuzare)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Protecția patrimoniului cultural material (arhive, biblioteci, muzee, monumente), imaterial și natural
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Informație, mijloace media, editare, tipografii, publicitate, traducere, statistică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Sport
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Turism
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Alte activități recreative și distractive (colecționari, jocuri de noroc, pariuri, bâlciuri, parcuri de distracții etc.)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
  • Heraldică particulară
   • Heraldica particulară a cetățenilor Republicii Moldova
    • Conferite sau acceptate de suverani și recunoscute în Republica Moldova (vechi și noi)
    • De liberă asumpțiune
   • Heraldica particulară a cetățenilor străini și apatrizi
    • Conferite sau acceptate de suverani și recunoscute în Republica Moldova (vechi și noi)
    • De liberă asumpțiune
  • Heraldică internațională
 • Faleristică
  • Faleristică națională
   • Distincțiile de stat (ordine, cruci, medalii, titluri, insigne etc.; de merit și comemorative)
  • Faleristică teritorială
   • Faleristică teritorială districtuală
    • Unități administrativ-teritoriale cu statut special
    • Județe
    • Raioane plase
   • Faleristică teritorială urbană
    • Municipii
    • Orașe
    • Sectoare
   • Faleristică teritorială rurală
    • Comune
    • Sate
  • Faleristică corporativă
   • Organele administrației publice generale
    • Autoritățile publice naționale
     • Președintele Republicii
     • Parlamentul
     • Guvernul
    • Autoritățile publice locale
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul al doilea (ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, autorităților municipiului Chișinău, autorităților municipiilor de rangul I, autorităților regionale, zonale, județene, raionale etc.)
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul întâi (sătești, comunale, orășenești, municipale ale municipiilor de rangul II etc.)
    • Autorități însărcinate cu realizarea politicii electorale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Autorități însărcinate cu politica externă
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații militare și paramilitare, specializate în apărare, ordine și securitate publică
    • Forțele Armate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Poliția și alte organe statale însărcinate cu menținerea ordinii publice, documentarea populației, reprimarea infracțiunilor, paza, asigurarea protecției civile și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organele statale ale securității naționale, securității economice și ale integrității
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organe non-statale în domeniul apărării, investigațiilor, ordinii și securității publice și private
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul justiției, asigurării drepturilor omului și cetățeanului
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații ecleziastice și religioase
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații politice
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații economice
    • Agricultură, silvicultură, piscicultură, bogății naturale, mediu; industrii extractive și prelucrătoare; industria alimentară
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Industrii urbane, meșteșuguri, energetică, inginerie, mașini, electronică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Infrastructură: comunicații, transporturi, construcții, curățenie și salubritate, amenajarea teritoriului, reparații, servicii comunale și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Comerț (cu ridicata și amănuntul, depozite, tranzacții imobiliare, licitații), consum
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Finanțe, asigurări, audit, fiscalitate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Proprietate intelectuală
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul sănătății și asistenței sociale
    • Medicină umană și farmaceutică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Asistență socială
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Veterinărie
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul educației și cercetării
    • Educație (preșcolară, primară, secundară, superioară, universitară și post-universitară)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Cercetare
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul culturii, artelor, activităților de recreere și agrement
    • Arte profesioniste și meșteșuguri artistice (creație, difuzare)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Protecția patrimoniului cultural material (arhive, biblioteci, muzee, monumente), imaterial și natural
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Informație, mijloace media, editare, tipografii, publicitate, traducere, statistică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Sport
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Turism
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Alte activități recreative și distractive (colecționari, jocuri de noroc, pariuri, bâlciuri, parcuri de distracții etc.)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
  • Faleristică particulară
   • Faleristică particulară a cetățenilor Republicii Moldova
   • Faleristică particulară a cetățenilor străini și apatrizi
  • Faleristică internațională
 • Uniformistică
  • Uniformistică națională
   • Însemnele de funcție (stindard, colan, eșarfă, sceptru etc.) ale Președintelui Republicii Moldova
  • Uniformistică teritorială
   • Uniformistică teritorială districtuală
    • Unități administrativ-teritoriale cu statut special
    • Județe
    • Raioane plase
   • Uniformistică teritorială urbană
    • Municipii
    • Orașe
    • Sectoare
   • Uniformistică teritorială rurală
    • Comune
    • Sate
  • Uniformistică corporativă
   • Organele administrației publice generale
    • Autoritățile publice naționale
     • Președintele Republicii
     • Parlamentul
     • Guvernul
    • Autoritățile publice locale
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul al doilea (ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, autorităților municipiului Chișinău, autorităților municipiilor de rangul I, autorităților regionale, zonale, județene, raionale etc.)
     • Autorități reprezentative, deliberative și executive ale administrației publice locale de nivelul întâi (sătești, comunale, orășenești, municipale ale municipiilor de rangul II etc.)
    • Autorități însărcinate cu realizarea politicii electorale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Autorități însărcinate cu politica externă
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații militare și paramilitare, specializate în apărare, ordine și securitate publică
    • Forțele Armate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Poliția și alte organe statale însărcinate cu menținerea ordinii publice, documentarea populației, reprimarea infracțiunilor, paza, asigurarea protecției civile și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organele statale ale securității naționale, securității economice și ale integrității
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Organe non-statale în domeniul apărării, investigațiilor, ordinii și securității publice și private
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul justiției, asigurării drepturilor omului și cetățeanului
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații ecleziastice și religioase
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații politice
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
    • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
    • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
    • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații economice
    • Agricultură, silvicultură, piscicultură, bogății naturale, mediu; industrii extractive și prelucrătoare; industria alimentară
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Industrii urbane, meșteșuguri, energetică, inginerie, mașini, electronică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Infrastructură: comunicații, transporturi, construcții, curățenie și salubritate, amenajarea teritoriului, reparații, servicii comunale și personale
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Comerț (cu ridicata și amănuntul, depozite, tranzacții imobiliare, licitații), consum
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Finanțe, asigurări, audit, fiscalitate
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Proprietate intelectuală
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul sănătății și asistenței sociale
    • Medicină umană și farmaceutică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Asistență socială
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Veterinărie
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul educației și cercetării
    • Educație (preșcolară, primară, secundară, superioară, universitară și post-universitară)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Cercetare
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
   • Corporații în domeniul culturii, artelor, activităților de recreere și agrement
    • Arte profesioniste și meșteșuguri artistice (creație, difuzare)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Protecția patrimoniului cultural material (arhive, biblioteci, muzee, monumente), imaterial și natural
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Informație, mijloace media, editare, tipografii, publicitate, traducere, statistică
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Sport
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Turism
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
    • Alte activități recreative și distractive (colecționari, jocuri de noroc, pariuri, bâlciuri, parcuri de distracții etc.)
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
     • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
     • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
     • Asociații profesionale, sindicale, obștești, de veterani etc.
  • Uniformistică particulară
   • Uniformistică particulară a cetățenilor Republicii Moldova
   • Uniformistică particulară a cetățenilor străini și apatrizi
  • Uniformistică internațională