• Organele administraţiei publice generale
  • Autorităţile publice naţionale
   • Preşedintele Republicii, Parlamentul, Guvernul
   • Alte autorităţi publice naţionale
  • Autorităţile publice locale
   • Raionale
   • Urbane (oraşe şi municipii)
   • Rurale (sate şi comune)
  • Autorităţi însărcinate cu realizarea politicii electorale
   • Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel naţional
   • Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unităţi profesionale (instituții, organizaţii, întreprinderi etc.)
   • Asociaţii profesionale, sindicale, obşteşti etc.
  • Autorităţi însărcinate cu politica externă
   • Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel naţional
   • Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unităţi profesionale (instituții, organizaţii, întreprinderi etc.)
   • Asociaţii profesionale, sindicale, obşteşti etc.
 • Corporaţii militare şi paramilitare, specializate în apărare, ordine şi securitate publică
  • Forţele Armate
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • Poliția și alte organe însărcinate cu menținerea ordinii publice, reprimarea infracțiunilor, asigurarea protecției civile şi personale
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • Organele securității naționale
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • Organe non-statale în domeniul apărării, investigațiilor, ordinii şi securității publice şi private
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
 • Corporații în domeniul justiției, asigurării drepturilor omului şi cetățeanului
 • Corporații ecleziastice și religioase
 • Corporații politice
 • Corporații economice
  • Agricultura, silvicultura, piscicultura, bogății naturale, mediu; industrii extractive și prelucrătoare; industria alimentară
  • Industrii urbane, meșteșuguri, energetica, inginerie, maşini, electronică
  • Infrastructură: comunicații, transporturi. construcții, curățenie şi salubritate, amenajarea teritoriului, reparații, servicii comunale şi personale
  • Comerț (cu ridicata și amănuntul, depozite, tranzacții imobiliare, licitații), consum
  • Finanțe, asigurări, audit, fiscalitate
 • Corporații in domeniul sănătății și asistenței sociale
  • Medicină umană și farmaceutică
  • Asistență socială
  • Veterinărie
 • Corporații în domeniul educației și cercetării
  • Educație (preșcolară, primară, secundară, superioară, universitară și postuniversitară)
  • Cercetare
 • Corporații in domeniul culturii, artelor, activităților de recreere și agrement
  • Arte profesioniste şi meșteșuguri artistice (creație, difuzare)
  • Protecția patrimoniului cultural material (arhive, biblioteci, muzee, monumente), imaterial şi natural
  • Informație, mijloace media, editare, tipografii, publicitate, traducere, statistică
  • Sport
  • Turism
  • Alte activități recreative și distractive (colecționari, jocuri de noroc, pariuri, bâlciuri, parcuri de distracții etc.)
 • Particulară
  • Cetățeni ai Republicii Moldova
   • Conferite sau acceptate de suverani și recunoscute în Republica Moldova (vechi și noi)
   • De liberă asumpțiune
  • Cetățeni străini și apatrizi
   • Conferite sau acceptate de suverani și recunoscute în Republica Moldova (vechi și noi)
   • De liberă asumpțiune