În ziua de joi, 8 decembrie 2022, s-au împlinit 95 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui heraldist român, nobilul basarabean Paul Gore (* 27 iulie 1875, Chișinău; † 8 decembrie 1927, Chișinău; (†) Cimitirul bisericii Sf. Ilie din Chișinău). Cu această ocazie, Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova (președinte Mariana Șlapac) și Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore” (președinte Silviu Tabac) au organizat o celebrare a ilustrului înaintaș. Evenimentul s-a desfășurat la monumentul comemorativ ridicat în 2019 pe locul bisericii Sfântului Proroc Ilie din Chișinău (str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 26, prin sârguința Asociației Obștești „Monumentul”), pe una din fețele căruia se află instalată o placă-cenotaf dedicată lui Paul Gore.

Rugăciunea a fost oficiată de părintele protoiereu dr. Manole Brihuneț, care a fost asistat de dascălul Victoria Captari, precum și de președinții și câțiva membri ai celor două entități organizatoare: Adelaida Chiroșca (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Sergius Ciocanu (Institutul Patrimoniului Cultural), Aurelia Cornețchi (MNIM), Angela Furtună (Cabinetul de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova), care au depus flori. Heraldistul de Stat al Republicii Moldova a rostit un discurs omagial și a îndemnat asistența la găsirea unor soluții eficiente de îngrijire a mormintelor părinților lui Paul Gore din Cimitirul Central din Chișinău – cunoscutul publicist Gheorghe Gore (* 11 aprilie 1839, s. Dușmani, jud. Iași; † 19 septembrie 1909, Chișinău) și Eleonora Gore (* 1851, † 28 decembrie 1887, Chișinău), născută Miculin.

După eveniment, participanții au mers la o agapă frățească.

Comemorarea heraldistului Paul Gore