În ajunul sărbătorilor naționale din 27 august și 31 august, Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova a venit cu un apel către concetățenii noștri, în special către conducătorii de autorități și instituții publice, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, tuturor persoanelor juridice și fizice care arborează Drapelul de Stat în fiecare zi sau numai de sărbători, să respecte prevederile Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.

Potrivit membrilor Comisiei, arborarea corectă a Drapelului de Stat, cu respectarea demnității și integrității acestuia, este o datorie a tuturor cetățenilor, iar lipsa de respect și ofensele aduse acestui sfânt simbol istoric ne lezează demnitatea de oameni, de țară și de popor.

Apelul a fost făcut în legătură cu atestarea în ultimul timp a unei delăsări generale privind modul de arborare a Drapelului de Stat și a altor însemne statale, teritoriale sau corporative, astfel încât de multe ori această etalare publică echivalează cu o profanare a simbolului expus.

Persoane cu atitudine și responsabilitate civică au sesizat în nenumărate rânduri Comisia Națională de Heraldică despre încălcări în acest sens. Cu referire la Drapelul de Stat, se constată mai multe abateri de la normele de arborare – loc și mod nepotrivite, pânza decolorată, ruptă, destrămată sau murdară, stema deformată, hampa scurtă, necizelată etc.

Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova a lansat un apel pentru respectarea demnității drapelului de stat