În ziua de marți, 17 octombrie 2023, în incinta Palatului Președintelui Republicii Moldova, s-a desfășurat o consfătuire organizată de Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, în cadrul căreia au fost supuse dezbaterilor subiecte referitoare la revizuirea Recomandărilor metodice cu privire la unificarea uniformelor militare și paramilitare în Republica Moldova, aprobate la 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare.

La consfătuire au participat 19 reprezentanți ai autorităților statale purtătoare de uniformă militară sau paramilitară (Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate, Ministerul Mediului și instituțiile subordonate, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție), membri ai CNH și un consultant din cadrul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate.

În cadrul evenimentului, participanții au abordat caracteristicile esențiale ale aspectului exterior al uniformei militare și ale însemnelor distinctive, au analizat sistemul existent de însemne uniformistice și perspectivele evoluției acestuia, în vederea realizării unui act normativ similar nou al CNH, care să corespundă exigențelor actuale. Au fost identificate pozițiile entităților participante, punctele forte și cele sensibile, urmând ca acestea, în timp proxim, să fie prezentate oficial în adresa Comisiei Naționale de Heraldică.

În baza discuțiilor și a pozițiilor scrise exprimate, CNH va elabora proiectul noului act normativ în domeniul uniformisticii, care va fi trimis spre coordonare instituțiilor interesate. După avizări, documentul va fi discutat și aprobat în ședința de rând a Comisiei Naționale de Heraldică.

Consfătuire interinstituțională în domeniul uniformisticii militare și paramilitare