Acte normative generale referitoare la simbolurile publice
Constituția Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind contracararea activităţii extremiste nr. 54 din 21 februarie 2003


Acte referitoare la simbolurile heraldice
Modelele desenelor tehnice  recomandate pentru scuturile heraldice uzuale triunghiular (Scut 1), rectangular cu vârful rotunjit (Scut 2) și rectangular cu vârful în acoladă (Scut 3), aprobate prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 58-V din 21 noiembrie 2017

Acte referitoare la simbolurile faleristice
Regulamentul privind însemnele faleristice (distincțiile) teritoriale și corporative, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova 208-V.01 din 19 decembrie 2019

Acte normative referitoare la protecția simbolurilor publice
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 230 din 28.07.2022
Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, art. 54, 322, 364, 3654, 3655
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 347
Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 3 iulie 2014

Acte normative referitoare la Armorialul General al Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22 martie 2007
Regulamentul Armorialului General al Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1342-VII din 30 septembrie 2014
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 618 din 5 octombrie 1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunea-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova
Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989
Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
Legea taxei de stat nr. 213 din 31 iulie 2023 (în vigoare la 1 ianuarie 2024)
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011
Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000
Legea cu privire la secretul de stat nr. 106-XII din 17 mai 1994
Legea cu privire la secretul comercial nr. 171-XIII din 6 iulie 1994

Acte referitoare la simbolurile naționale
Stema de Stat
Constituția Republicii Moldova
Legea privind Stema de Stat a Republicii Moldova nr. 32 din 7 martie 2013
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 93 din 20 aprilie 1992 cu privire la folosirea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova pe navele aeriene şi fluviale şi pe transportul feroviar
Drapelul de Stat
Constituția Republicii Moldova
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova nr. 433-XII din 26 decembrie 1990
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 93 din 20 aprilie 1992 cu privire la folosirea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova pe navele aeriene şi fluviale şi pe transportul feroviar
Imnul de Stat
Constituția Republicii Moldova
Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova nr. 571-XIII din 22 iulie 1995
Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 160-XIV din 15 octombrie 1998 pentru completarea Legii cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova
Sigiliul de Stat
Legea privind Stema de Stat a Republicii Moldova nr. 32 din 7 martie 2013
Pavilionul de Stat
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Distincțiile de stat
Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova nr. 1123-XII din 30 iulie 1992
Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmânare a acestor distincţii, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992
Legea nr. 164-XV din 20 mai 2004 privind instituirea medaliei jubiliare „60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă”
Legea nr. 310-XVI din 25 decembrie 2008 privind instituirea Medaliei jubiliare „650 de ani de la întemeierea Țării Modovei”
Legea nr. 34 din 5 martie 2010 privind instituirea medaliei jubiliare „Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial”
Legea nr. 2 din 15 ianuarie 2012 privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”
Legea nr. 49 din 3 aprilie 2015 privind instituirea medaliei comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al Doilea Război Mondial”
Legea nr. 289 din 29 noiembrie 2018 privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)”
Drapelul civil
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Pavilionul civil
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Drapelul de război
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Pavilionul de război
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Drapelul de luptă
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Culorile Naționale
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Regulile generale privind dispunerea Culorilor Naționale pe eșarfe, cocarde și alte însemne, aprobate prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 473-IV.01 din 8 septembrie 2016

Însemnele de apartenență statală pe transportul internațional
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 93 din 20 aprilie 1992 cu privire la folosirea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova pe navele aeriene şi fluviale şi pe transportul feroviar
Emblemele naționale oficiale complementare (floristice, zoomorfe, avimorfe, monumentale etc.)
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Propunerile Comisiei Naționale de Heraldică de candidați la emblemele naționale complementare pentru introducerea în albumul „Simbolurile Naționale ale Republicii Moldova”, aprobate prin Decizia CNH nr. 63-IV.01 din 4 august 2010
Emblemele naționale oficiale cu caracter economic sau comercial (mărci, semne, branduri etc.)
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate și specialităților tradiționale garantate nr. 101 din 12 iunie 2014
Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
Semnele monedei naționale
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Abrevierile și codurile oficiale internaționale ale denumirii statului
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Însemnele de funcție (stindard, colan, eșarfă, sceptru etc.) ale Președintelui Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Legea privind învestitura Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1073-XIII din 27 decembrie 1996
Regulamentul Stindardului Președintelui Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1458-VII din 23 februarie 2015
Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Regulamentul Stindardului Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 130 din 13 iulie 2018
Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Regulamentul Stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 251 din 23 martie 2018
Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010
Regulamentul Stindardului Ministrului Apărării al Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1194-VII din 17 iunie 2014

Acte referitoare la simbolurile teritoriale
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
Regulamentul-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat ale unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 280-IV.01. din 25 iunie 2014
Chestionarul heraldic pentru elaborarea simbolurilor teritoriale, aprobat în ședința Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova din 29 februarie 1996
Legea pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local nr. 256-XV din 9 iulie 2004
Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Recomandări privind utilizarea corectă a stemelor corporative și/sau teritoriale în context cu Stema de Stat a Republicii Moldova pe hârtiile cu antet, formulare tipizate și alte acte scrise cu caracter oficial, aprobate în ședința Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova din 30 septembrie 2015
Regulamentul privind însemnele faleristice (distincțiile) teritoriale și corporative, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova 208-V.01 din 19 decembrie 2019

Acte referitoare la simbolurile corporative
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Regulamentul-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi culorii corporative, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 281-IV.01 din 25 iunie 2014
Recomandări privind utilizarea corectă a stemelor corporative și/sau teritoriale în context cu Stema de Stat a Republicii Moldova pe hârtiile cu antet, formulare tipizate și alte acte scrise cu caracter oficial, aprobate în ședința Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova din 30 septembrie 2015
Norme generale privind heraldica ecleziastică din Republica Moldova, aprobate prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova nr. 492-IV.01 din 23 noiembrie 2016
Regulamentul privind însemnele faleristice (distincțiile) teritoriale și corporative, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova 208-V.01 din 19 decembrie 2019
Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007
Regulamentul cu privire la înregistrarea drapelelor corporative neheraldice în Armorialul General al Republicii Moldova
Reguli speciale privind elaborarea, avizarea, aprobarea și înregistrarea însemnelor corporative ale persoanelor juridice care desfășoară activitatea particulară de pază (aprobate prin Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 132-VI.01 din 3 februarie 2023)

Acte referitoare la simbolurile particulare
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011
Cerere de înregistrare a stemei/drapelului de familie/personal de asumpțiune/vechi/conferit
Decizia Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova nr. 11-IV.01 din 11 februarie 2009 cu privire la utilizarea coifurilor și a timbrurilor de demnitate pentru încoronarea coifurilor în stemele personale și de familie din Republica Moldova

Acte referitoare la simbolurile internaționale și străine
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, din 24 aprilie 1963, articolul 29
Convenția de la Paris, art. 6Ter
Crucea Roșie
Simbolul internațional al Protecției civile
Convenția Europeană, articolul IV-1 (stema și drapelul Uniunii Europene)

Acte normative referitoare la Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Decretul Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea componenței Comisiei Naționale de Heraldică nr. 29-IX din 2 februarie 2021
Regulamentul Comisiei Naționale de Heraldică, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1696-VII din 29 iulie 2015
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008
Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017
Legea privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele nr. 92-XV din 1 aprilie 2004
Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr 880-XII din 22 ianuarie 1992

Acte normative referitoare la Cabinetul de Heraldică
Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 187-IX din 15.10.2021 privind structura Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cabinetului de Heraldică al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Secretarului general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. AP-106 din 9 noiembrie 2021
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008
Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22 februarie 2008
Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016