Membrii Comisiei Naționale de Heraldică
Componența a VI-a, din 2 februarie 2021

Președintele CNH
ȘLAPAC Mariana
arhitect, istoric al artei și arhitecturii, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, cercetător științific principal la Institutul Patrimoniului Cultural

Vicepreședintele CNH
TABAC Silviu
istoric-arhivist, heraldist, doctor în istorie, conferențiar cercetător, Heraldist de Stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, președintele Societății de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore”

Secretarul CNH
FURTUNĂ Angela
istoric, magistru în drept, heraldist secretar în Cabinetul de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Membru CNH
BOGATOV Constantin (* 22 decembrie 1957 – † 6 mai 2021)
matematician, programator, heraldist, colecționar, autor de cărţi de heraldică

Membru CNH
BOLDUREANU Anuța
istoric, numismat, doctor în istorie, conferențiar cercetător, șeful sectorului „Istorie și Muzeologie” a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, președintele Societății Numismatice din Republica Moldova

Membru CNH
BRIHUNEȚ Manole
protoiereu mitrofor, doctor în studiul artelor și culturologie, președintele sectorului sinodal „Arhitectură și Pictură Bisericească” al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Membru CNH
BUZILĂ Varvara
etnolog, doctor în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, președintele Societății de Etnologie din Republica Moldova

Membru CNH
CANDU Teodor
istoric, licențiat în drept, doctor în istorie, conferențiar cercetător, director prim-adjunct al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală

Membru CNH
CIOCANU Sergius
arhitect, doctor în arhitectură, pictor heraldist, cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural, președintele Comitetului Moldovean al Consiliului Internațional pentru Monumente și Situri

Membru CNH
DIACONU-CATAN Oxana
grafician, magistru în arte, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, lector universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Membru CNH
DRAGNEV Emil
istoric și istoric al artei, doctor în istorie, conferențiar universitar, conferențiar la departamentul „Istoria românilor, universală și arheologie” al Universității de Stat din Moldova

Membru CNH
DUMINICA Ivan
istoric, etnolog, bulgarist, doctor în istorie, cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural, președintele Societății Științifice de Bulgaristică din Republica Moldova

Membru CNH
MOGOL Natalia
licențiată în domeniul relațiilor economice internaționale și în domeniul managementului proprietății intelectuale, doctor în economie, interpret de limbă franceză, director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Membru CNH
NIȚA Nicolae
artist plastic, magistru în arte, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, pictor heraldist în Cabinetul de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Membru CNH
RACOVIȚĂ Daniel
licențiat în arte, designer vestimentar, director general al SRL Casa de Modă „Daniel Racovizza”

Componența a V-a a Comisiei Naționale de Heraldică
Componenţe anterioare ale Comisiei Naționale de Heraldică