Ordinea de zi a şedinţei Comisiei Naţionale de Heraldică din 20 aprilie 2023

152. Înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei și ecusonului de mânecă stângă ale Organizației de Pază „Arsenal Security” Societate cu Răspundere Limitată

153. Înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei și ecusonului de mânecă stângă ale Societății cu Răspundere Limitată „Dragon Security”

154.Înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei și drapelului Centrului de instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției

155. Avizarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind înmatricularea aeronavelor civile și administrarea Registrului aerian al Republicii Moldova

156. Avizarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea uniformei militare, regulilor de purtare a acesteia și însemnele militarilor Ministerului Apărării

157. Solicitarea Băncii Naționale a Moldovei privind înaintarea propunerilor de tematici pentru planurile de emisiuni monetare comemorative pe anii 2024-2025

158. Studierea Deciziei Curții Constituționale nr. 29 din 16 martie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (1) din Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17 septembrie 2010 (arborarea drapelelor altor state)

159. Studierea Hotărârii Curții Constituționale nr. 9 din 11 aprilie 2023 pentru controlul constituționalității articolului 3655 din Codul contravențional și a articolului 1 din Legea privind contracararea activității extremiste, în redactarea Legii nr. 102 din 14 aprilie 2022 (interzicerea simbolurilor general cunoscute utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității)

160. Stema și drapelul orașului Căinari, raionul Căușeni

Şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică din 20 aprilie 2023