Ordinea de zi a ședinței din 3 iunie 2021

25. Solicitarea Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” privind avizarea reproducerii imaginii Drapelului de Stat al Republicii Moldova pe plicul poștal cu marcă fixă „20 de ani de la devenirea Republicii Moldova membru al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est – PSESE”

Şedinţa Comisiei Naționale de Heraldică din 3 iunie 2021