Filmul documentar „Artistul plastic Gheorghe Vrabie: contribuții la formarea identității simbolice a Chișinăului” a fost conceput ca o prelegere ținută de criticul de artă Elena Musteață, cercetător științific, și de heraldistul Silviu Andrieș-Tabac, doctor în istorie, Heraldist de Stat al Republicii Moldova, șeful Cabinetului de heraldică din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

A fost realizat în cadrul proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, susținut de Universitatea de Stat din Moldova (director Aliona Grati, doctor habilitat în filologie, regizor Diana Pidghirnîi, imagine Grigore Rață, editor de imagine Diana Busuioc, selecție muzicală Galina Dimitrova, grafică Aureliu Busuioc, lectură Iulian Proca), și a apărut cu sprijinul financiar inclusiv al Direcției Cultură a Consiliului Municipal Chișinău.

Pelicula a fost lansată la Academia de Științe a Moldovei, pe data de 28 septembrie 2021, în cadrul ședinței în plen a Conferinței internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a IV-a, dedicată aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova și desfășurată în contextul Zilelor europene ale patrimoniului, iar pe 13 octombrie 2021, a fost proiectată din nou, cu participarea criticilor în artă, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Artă a Moldovei cu ocazia Zilei orașului Chișinău.

Adrese:
https://dialogica.asm.md/multimedia/
https://www.youtube.com/watch?v=FefT29XhdY0&t=1s

Un film documentar despre Gheorghe Vrabie