• 01 Organele administraţiei publice generale
  • 0101 Autorităţile publice nationale
   • 010101 Preşedintele Republicii, Parlamentul, Guvernul
  • 0102 Autorităţile publice locale
   • 010201 Raionale
   • 010202 Municipale
   • 010203 Rurale
  • 0103 Autorităţi însărcinate cu politica externă
   • 010301 Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel naţional
   • 010302 Instituţii (autorităţi) cu funcţii administrative de nivel regional, zonal, local
   • 010303 Unităţi profesionale (institutii, organizaţii, întreprinderi etc.)
   • 010304 Asociaţii profesionale, sindicale, obşteşti etc.
 • 02 Corporaţii militare şi paramilitare, specializate în apărare, ordine şi securitate publică
  • 0201 Forţele Armate
   • 020101 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • 020102 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • 020103 Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • 020104 Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • 0202 Poliția și alte organe însărcinate cu menținerea ordinii publice, reprimarea infracțiunilor, asigurarea protecției civile şi personale
   • 020201 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • 020202 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • 020203 Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • 020204 Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • 0203 Organele securității naționale
   • 020301 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • 020302 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • 020303 Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • 020304 Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
  • 0204 Organe non-statale în domeniul apărării, investigațiilor, ordinii şi securității publice şi private
   • 020401 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel național
   • 020402 Instituții (autorități) cu funcții administrative de nivel regional, zonal, local
   • 020403 Unități profesionale (instituții, organizații, întreprinderi etc.)
   • 020404 Asociații profesionale, sindicale, obștești etc.
 • 03 Corporații în domeniul justiției, asigurării drepturilor omului şi cetățeanului
 • 04 Corporații ecleziastice și religioase
 • 05 Corporații politice
 • 06 Corporații economice
  • 0601 Agricultura, silvicultura, piscicultura, bogății naturale, mediu; industrii extractive și prelucrătoare; industria alimentară
  • 0602 Industrii urbane, meșteșuguri, energetica, inginerie, maşini, electronică
  • 0603 Infrastructură: comunicații, transporturi. construcții, curățenie şi salubritate, amenajarea teritoriului, reparații, servicii comunale şi personale
  • 0604 Comerț (cu ridicata și amănuntul, depozite, tranzacții imobiliare, licitații), consum
  • 0605 Finanțe, asigurări, audit, fiscalitate
 • 07 Corporații in domeniul sănătății și asistenței sociale
  • 0701 Medicină umană și farmaceutică
  • 0702 Asistență socială
  • 0703 Veterinărie
 • 08 Corporații în domeniul educației și cercetării
  • 0801 Educație (preșcolară, primară, secundară, superioară, universitară și postuniversitară)
  • 0802 Cercetare
 • 09 Corporații in domeniul culturii, artelor, activităților de recreere și agrement
  • 0901 Arte profesioniste şi meșteșuguri artistice (creație, difuzare)
  • 0902 Protecția patrimoniului cultural material (arhive, biblioteci, muzee, monumente), imaterial şi natural
  • 0903 Informație, mijloace media, editare, tipografii, publicitate, traducere, statistică
  • 0904 Sport
  • 0905 Turism
  • 0906 Alte activități recreative și distractive (colecționari, jocuri de noroc, pariuri, bâlciuri, parcuri de distracții etc.)
 • 10 Particulare
  • 1001 Conferite sau acceptate de suverani și recunoscute în Republica Moldova (vechi și noi)
   • 100101 Nobiliare
   • 100102 Nenobiliare
  • 1002 De liberă asumpțiune
   • 100201 Nobiliare
   • 100202 Nenobiliare
  • 1003 Ale cetățenilor străini și apatrizilor
   • 100301 Nobiliare
   • 100302 Nenobiliare