Stimați vizitatori,

Bine ați venit pe site-ul oficial al Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova!

Pagina web cnh.prm.md este principala sursă on-line prin care puteți să accesați informația veridică privind activitățile desfășurate de Comisia Națională de Heraldică (CNH).

Instituită prin Decretul nr. 415 din 5 decembrie 1995, Comisia Națională de Heraldică funcționează pe lângă Președintele Republicii Moldova și este autoritatea națională care are scopul de a asigura și promova politica de stat unitară în domeniul simbolurilor publice în țara noastră.

Pe pagina web a CNH vor fi plasate informații vizând activitățile și deciziile Comisiei, inclusiv conlucrarea cu autoritățile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară, precum și cu instituțiile similare și organismele de profil din străinătate și cele internaționale.

De asemenea, pagina va găzdui noutăți cu privire la organizarea unor simpozioane, expoziții, evenimente solemne, celebrări sau alte acțiuni care vizează domeniul heraldicii, faleristicii și uniformisticii.

Pe cnh.prm.md veți avea un acces rapid la Armorialul General al Republicii Moldova, ca parte componentă a resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova. Accesând această rubrică, veți putea vizualiza on-line datele oficiale cu privire la simbolurile publice înregistrate, descrierile oficiale-etalon și desenele-etalon ale simbolurilor publice vizuale, precum și versurile și partiturile muzicale ale simbolurilor publice auditive.

În numele membrilor Comisiei Naționale de Heraldică, Vă mulțumesc pentru interesul manifestat față de activitatea noastră și salutăm orice propunere sau sugestie de colaborare menite să promoveze și să valorifice vastul și interesantul domeniu al heraldicii și al științelor înrudite și conexe.

Cu mult respect,

Mariana ȘLAPAC, Președintele Comisiei